Deze pagina (samen met onze voorwaarden voor website gebruik, beleid voor acceptabel gebruik van website en privacybeleid) geeft informatie over ons en de juridische voorwaarden (de voorwaarden) waarop we een product (een product) verkopen dat op onze website wordt vermeld (onze website). ) aan u, een consument, een particulier die goederen bij ons koopt.

De voorwaarden op deze pagina zijn alleen van toepassing als u een CONSUMENT bent. Ze zijn niet van toepassing als u een bedrijf bent dat goederen bij ons koopt, ongeacht of u bij ons geregistreerd staat als handelsklant.

We gebruiken de uitdrukking een product op deze pagina om te verwijzen naar alle producten die u bij ons koopt in een bepaalde volgorde, of u nu een enkel product of meerdere producten koopt.

Verwijzingen op deze pagina naar de andere website voorwaarden zijn onze gebruiksvoorwaarden, het beleid voor acceptabel gebruik van de website en het privacybeleid, waarnaar hierboven wordt verwezen. Neem de tijd om deze te lezen, aangezien ze belangrijke voorwaarden bevatten die op u van toepassing zijn.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk contract tussen ons voor de verkoop van een product aan u (een contract), ongeacht of dat contract tot stand komt via onze website, telefonisch, via e-mail of andere schriftelijke correspondentie of anderszins, en waar dan ook in de wereld waarin u woont en / of de bestelling plaatst.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een bestelling plaatst voor een product. Houd er rekening mee dat wanneer u een bestelling plaatst via onze website, u wordt gevraagd akkoord te gaan met deze voorwaarden en met de andere websitevoorwaarden. Als u weigert deze voorwaarden en de overige website voorwaarden te accepteren, kunt u geen enkel product op onze website bestellen.

Er zijn specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op klanten buiten de Europese Unie. Deze specifieke voorwaarden worden uiteengezet in paragraaf 13. Als u zich buiten de Europese Unie bevindt, lees deze aanvullende voorwaarden dan zorgvuldig door.

We wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd zoals uiteengezet in paragraaf 5 hieronder. Controleer elke keer dat u een product wilt bestellen deze voorwaarden om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 19 mei 2017, toen we een klein aantal wijzigingen in de voorwaarden hebben aangebracht.

Een samenvatting van uw belangrijkste wettelijke rechten als consument met betrekking tot het product vindt u in het onderstaande kader. Paragraaf 2 hieronder bevat informatie over wijzigingen aan Producten die van tijd tot tijd kunnen worden aangebracht.

1. Informatie over ons

1.1 Wij exploiteren de website dramtable.com. Wij zijn Trade in Spirits, een bedrijf geregistreerd in Nederland onder ondernemingsnummer ……. met statutaire zetel en belangrijkste handelsadres op Prinses Irenelaan 15, Voorburg. We zijn geregistreerd voor btw en ons btw-nummer is ……..

1.2 Contact met ons opnemen:

1.2.1 Om een ​​Contract te annuleren in overeenstemming met uw wettelijke recht om dit te doen, zoals uiteengezet in paragraaf 6 hieronder (bijvoorbeeld als een Product defect is, of als u gewoon van gedachten verandert), hoeft u ons dat alleen te laten weten u heeft besloten te annuleren.

1.2.2 U kunt ons op veel verschillende manieren laten weten dat u heeft besloten een Contract te annuleren, onder meer door het opzegformulier op onze website in te vullen en te verzenden. Onze verzendbevestiging bevat een link naar het annuleringsformulier. U kunt ons ook een e-mail sturen op customerservice@drinksbythedram.com of contact opnemen met onze klantenservice via een van de andere hier beschreven methoden. Welke annuleringsmethode u ook gebruikt:

(a) vermeld uw naam en details van uw bestelling om ons te helpen deze te identificeren;

(b) leg uit waarom u het contract wilt annuleren;

(c) we zullen contact met u opnemen om te bevestigen dat we uw annulering hebben ontvangen; en

(d) uw annulering wordt van kracht vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt.

1.2.3 Als u om een ​​andere reden contact met ons wilt opnemen, inclusief omdat u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via de hier beschreven methoden.

1.2.4 We vermoeden dat het niet als een galopperende schok voor u zal komen te vernemen dat we onze inkomende en uitgaande telefoongesprekken met onze klanten en andere derden opnemen. We doen dit met het oog op misdaadpreventie, en op een manier die in overeenstemming is met de richtlijnen van de Information Commissioner’s Office. Alle telefoongegevens worden zes maanden na de datum van het betreffende gesprek uit onze gegevens verwijderd. We behouden ons het recht voor telefoongegevens te delen met wetshandhavingsinstanties en we kunnen deze gegevens ook gebruiken voor trainingsdoeleinden, maar zullen ze verder strikt vertrouwelijk houden.

1.2.5 Als we contact met u moeten opnemen of u schriftelijk op de hoogte moeten stellen, doen we dit per e-mail of per vooruitbetaalde post naar het adres dat u ons bij uw bestelling hebt opgegeven.

 

2. De producten en hun verpakking

2.1 De afbeeldingen van elk product op onze website zijn alleen ter illustratie. Hoewel we redelijke inspanningen hebben geleverd om het uiterlijk van elk product nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat het beeldscherm van uw computer het uiterlijk van dat product nauwkeurig weergeeft. Het product dat we u leveren kan enigszins afwijken van de afbeeldingen op onze website. Of een Product compleet met doos of een andere Productspecifieke omverpakking wordt geleverd, is afhankelijk van een aantal factoren. Zelfs een product dat op onze website wordt afgebeeld met een productspecifieke buitenverpakking is mogelijk niet beschikbaar met die verpakking, aangezien onze leveranciers niet altijd een productspecifieke buitenverpakking meegeven bij het leveren van een product aan ons, en omdat de specificaties van een product van tijd tot tijd veranderen (in verband daarmee, zie paragraaf 2.4 hieronder). Als u productspecifieke omverpakkingen wilt ontvangen samen met een product dat u bestelt, neem dan contact met ons op voordat u uw bestelling plaatst, zodat we kunnen controleren of dat product beschikbaar is met productspecifieke omverpakking.

2.2 De proefnotities op onze website zijn geschreven door ons eigen proefteam, maar het proeven van gedistilleerde dranken is geheel subjectief en verschillende mensen zullen hetzelfde product anders ervaren. De proefnotities maken geen deel uit van de beschrijving van enig product.

2.3 Alle maten, gewichten, capaciteiten, afmetingen en maten aangegeven op onze website hebben een kleine tolerantie. De grootte van deze tolerantie wordt bepaald door te verwijzen naar de toepasselijke wetgeving (inclusief Verordening (EU) nr. 1169/2011, Richtlijn 76/211 / EEG en de voorschriften voor gewichten en maten (verpakte goederen) 2006), en varieert van product tot product en van de ene maat, het gewicht, de capaciteit, de afmeting of meting naar de volgende.

2.4 We kunnen een product van tijd tot tijd wijzigen om wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving weer te geven (waaronder mogelijk wijzigingen in productetiketten met voedingsinformatie of wijzigingen in productverpakkingen om te voldoen aan bijvoorbeeld verpakkingsafvalvereisten). We kunnen ook een product wijzigen om kleine technische aanpassingen en verbeteringen door te voeren. We verwachten niet dat deze wijzigingen uw gebruik of plezier van het product wezenlijk zullen beïnvloeden.

 

3. Leeftijdsbeperkingen

3.1 In het VK is het illegaal voor:

3.1.1 een persoon onder de 18 jaar om alcohol te kopen (of te proberen te kopen) voor zichzelf of voor een andere persoon onder de 18 jaar; en

3.1.2 een volwassene om alcohol te kopen (of te proberen te kopen) voor een persoon onder de 18 jaar.

3.2 U mag alleen een alcoholisch Product bij ons kopen als u:

3.2.1 minimaal 18 jaar oud;

3.2.2 dat Product niet kopen voor een persoon of personen onder de 18 jaar; en

3.2.3 de wettelijke leeftijd om alcohol te kopen, zowel in het land waar u de bestelling plaatst als in het land van bestemming.

U dient contact op te nemen met de lokale autoriteiten in het land waar u de bestelling plaatst en het land van bestemming om er zeker van te zijn dat u geen wet- of regelgeving overtreedt door alcohol bij ons te bestellen. Door een bestelling te plaatsen om een ​​Product te kopen, belooft u ons dat het voor u legaal is om het relevante Product te bestellen in het land waar u de bestelling plaatst en dat de ontvanger het relevante Product ontvangt in het land van bestemming. Als u deze belofte niet nakomt, kunnen wij het contract beëindigen en u een redelijke vergoeding in rekening brengen voor de nettokosten die wij maken. We kunnen de compensatiebetaling aftrekken van de bankrekening die u heeft gebruikt om voor het Product te betalen. We kunnen dat bedrag in meer dan één betaling van die bankrekening aftrekken.

 

4. Hoe het contract tussen u en ons tot stand komt, inclusief pre-orders

4.1 De pagina’s van onze website leiden u door de stappen die u moet nemen om via onze website een bestelling bij ons te plaatsen. Het bestelproces op onze website stelt u in staat om eventuele fouten te controleren en te corrigeren voordat u uw bestelling plaatst. Neem de tijd om uw bestelling in elke fase van het bestelproces te lezen en te controleren. Als u een bestelling voor een Product plaatst via de telefoon, e-mail of andere schriftelijke correspondentie of anderszins, zullen onze medewerkers van de Klantenservice u door het proces begeleiden.

4.2 Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor vertraagde of mislukte levering van een Product als gevolg van uw verzuim om de juiste adresgegevens te verstrekken. Als een Product naar ons wordt geretourneerd omdat u niet de juiste adresgegevens verstrekt, behouden wij ons het recht voor om van u te eisen dat u extra verzendkosten betaalt (en invoerrechten, administratiekosten en belastingen, indien van toepassing) voordat we het Product opnieuw leveren. Zie in dit verband ook paragraaf 11.6 hieronder.

4.3 Nadat u een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u van ons een e-mail waarin we bevestigen dat we uw bestelling hebben ontvangen. Houd er echter rekening mee dat dit niet betekent dat uw bestelling is geaccepteerd. Onze aanvaarding van uw bestelling vindt plaats zoals beschreven in de paragrafen 4.4, 4.5 en 4.6 hieronder (met betrekking tot bestellingen voor een product dat is gemarkeerd als beschikbaar voor “pre-order” of “pre-sale” of een soortgelijke uitdrukking) of 4.7 en 4.8 hieronder (met betrekking tot alle andere bestellingen).

 

Producten die beschikbaar zijn voor ‘pre-order’ of ‘pre-sale’

4.4 Als u een product bestelt dat is gemarkeerd als beschikbaar voor “pre-order” of “pre-sale” of een vergelijkbare uitdrukking, zullen we proberen dat product naar u te verzenden op of vóór de verwachte verzenddatum die wordt vermeld op onze website, maar een evenement buiten onze controle kan die verzending vertragen. Zie paragraaf 12 hieronder voor onze verantwoordelijkheden wanneer dit gebeurt.

4.5 We zullen de betaling voor het Product in ontvangst nemen zodra u een bestelling plaatst, maar we betalen u geen rente over de periode tussen de datum waarop u een bestelling plaatst en de datum waarop we onze aanvaarding van uw bestelling bevestigen. . We zullen onze aanvaarding van uw bestelling bevestigen door u een e-mail te sturen die bevestigt dat de producten die u heeft besteld zijn verzonden (verzendbevestiging). Het contract tussen ons komt pas tot stand wanneer we u de verzendbevestiging sturen. Houd er rekening mee dat elk bericht dat u van een koerier of koerier ontvangt dat de aflevering van een pakket in zijn systeem bevestigt (of een soortgelijk bericht), niet de verzendbevestiging is.

4.6 Als u een product bestelt dat is gemarkeerd als beschikbaar voor “pre-order” of “pre-sale” of een vergelijkbare uitdrukking:

4.6.1 u kunt die bestelling op elk moment annuleren voordat u een verzendbevestiging ontvangt. Als u ervoor kiest om uw bestelling te annuleren, zullen wij u het volledige bedrag (inclusief eventuele in rekening gebrachte bezorgkosten) onmiddellijk terugbetalen;

4.6.2 en we ontdekken later dat:

(a) we kunnen u dat product niet leveren, bijvoorbeeld omdat dat product niet langer beschikbaar is omdat we niet kunnen voldoen aan uw gevraagde leverdatum of vanwege een fout in de prijs op onze website, zoals bedoeld in paragraaf 9 hieronder;

(b) wij zijn van mening dat u niet in aanmerking komt voor een aanbod waarvan u gebruik heeft willen maken; of

(c) we kiezen naar eigen goeddunken, op basis van redelijk gebruik, de ontdekking van een fout of anderszins, om te weigeren uw bestelling te verwerken, we zullen u geen verzendbevestiging sturen, maar zullen u informeren en het volledige bedrag terugbetalen (inclusief eventuele bezorgkosten) onmiddellijk; en

4.6.3 u kunt dat product nog steeds aan ons retourneren nadat het is geleverd in overeenstemming met paragraaf 6 hieronder.

 

Andere producten

4.7 Als u een product bestelt dat niet is gemarkeerd als zijnde beschikbaar voor “pre-order” of “pre-sale” of een soortgelijke uitdrukking, zullen wij onze aanvaarding van uw bestelling bevestigen door u een e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat de producten die u hebt besteld, zijn verzonden (verzendbevestiging). Het contract tussen ons komt pas tot stand wanneer we u de verzendbevestiging sturen. Houd er rekening mee dat elk bericht dat u van een koerier of koerier ontvangt dat de aflevering van een pakket in zijn systeem bevestigt (of een soortgelijk bericht), niet de verzendbevestiging is.

4.8 Als:

4.8.1 wij kunnen u een Product niet leveren, bijvoorbeeld omdat dat Product niet op voorraad is of niet meer leverbaar is, omdat wij uw gevraagde leverdatum niet kunnen halen of vanwege een fout in de prijs op onze website zoals bedoeld in paragraaf 9 hieronder;

4.8.2 wij zijn van mening dat u niet in aanmerking komt voor een aanbieding waarvan u gebruik heeft willen maken; of

4.8.3 we kiezen naar eigen goeddunken, op basis van redelijk gebruik, de ontdekking van een fout of anderszins, om te weigeren uw bestelling te verwerken, we zullen u geen verzendbevestiging sturen, maar zullen u onmiddellijk informeren en zullen uw bestelling niet verwerken . Als u al betaald heeft voor het product dat u heeft besteld, zullen wij u het volledige bedrag (inclusief eventuele in rekening gebrachte bezorgkosten) onmiddellijk terugbetalen.

5. Ons recht om deze voorwaarden te wijzigen

5.1 We wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd. Kijk bovenaan deze pagina om te zien wanneer deze voorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt en waarom.

5.2 Elke keer dat u een product bij ons bestelt, zijn de voorwaarden die van kracht zijn op het moment van uw bestelling van toepassing op het contract tussen u en ons.

5.3 We kunnen deze voorwaarden, zoals ze van tijd tot tijd van toepassing zijn op uw bestelling, herzien om de volgende omstandigheden weer te geven:

5.3.1 wijzigingen in relevante wet- en regelgevingseisen; en

5.3.2 veranderingen in de manier waarop we zaken doen.

 

6. Uw recht op retour en terugbetaling

Als je van gedachten verandert

6.1 U hebt een wettelijk recht om een ​​Contract te annuleren gedurende de periode die is uiteengezet in paragraaf 6.3 hieronder. Dit betekent dat als u tijdens de relevante periode van gedachten verandert, u het contract kunt annuleren en een terugbetaling kunt ontvangen.

6.2 Houd er rekening mee dat uw recht om een ​​contract te annuleren als u van gedachten verandert, niet van toepassing is in het geval van een product dat is verzegeld voor gezondheidsdoeleinden en dat u ontzegelt nadat u het hebt ontvangen.

6.3 Uw wettelijk recht om een ​​contract te annuleren begint vanaf de datum van de verzendbevestiging (de datum waarop we contact met u opnemen om onze aanvaarding van uw bestelling te bevestigen), en dat is wanneer het contract tussen ons tot stand komt. Uw deadline voor het annuleren van het Contract hangt dan af van wat u heeft besteld en hoe het wordt geleverd, zoals uiteengezet in de onderstaande tabel:

Your Contract End of the cancellation period
Your Contract is for a single Product or for multiple Products which are dispatched in a single box The end date is the end of 14 days after the day on which you receive the Product(s).For example: if we provide you with a Dispatch Confirmation on 1 January and you receive the Product(s) on 10 January you may cancel at any time between 1 January and the end of the day on 24 January.
Your Contract is for multiple Products which are delivered on separate days The end date is 14 days after the day on which you receive the last to be delivered of the Products ordered. For example: if we provide you with a Dispatch Confirmation on 1 January and you receive the last Product on 15 January you may cancel in respect of any (or all) of the Products at any time between 1 January and the end of the day on 29 January.

 

6.4 Je kunt ons op veel verschillende manieren laten weten dat je hebt besloten om een ​​Contract te annuleren, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar customerservice@drinksbythedram.com of door contact op te nemen met onze klantenservice via een van de andere hier beschreven methoden. Welke annuleringsmethode u ook gebruikt:
6.4.1 vermeld alstublieft uw naam en details van uw bestelling om ons te helpen deze te identificeren;

6.4.2 we zullen contact met u opnemen om te bevestigen dat we uw annulering hebben ontvangen; en

6.4.3 uw annulering wordt van kracht vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering.

6.5 Behalve zoals hieronder uiteengezet, zullen wij: als u uw contract annuleert omdat u van gedachten bent veranderd:

6.5.1 u de prijs terugbetalen die u voor het product hebt betaald;

6.5.2 restitutie van alle verzend- en verpakkingskosten die u heeft betaald in verband met de levering van het product aan u. Houd er echter rekening mee dat het ons wettelijk is toegestaan ​​om alleen de bezorgkosten terug te betalen via de goedkoopste bezorgmethode die we aanbieden. Als we bijvoorbeeld levering van een product binnen 3-5 dagen tegen een vaste prijs aanbieden, maar u ervoor kiest om het product binnen 24 uur tegen hogere kosten te laten bezorgen, dan zijn we verplicht om alleen terug te betalen wat u zou hebben betaald voor de goedkoopste levering. optie; en

6.5.3 alle aan u verschuldigde restituties uitvoeren zodra u ons heeft laten weten dat u heeft besloten uw contract te annuleren.

Houd er echter rekening mee dat:

6.5.4 enige restitutie die we doen, is op voorwaarde dat u het product aan ons retourneert en dat we het product daadwerkelijk van u terugkrijgen; en 6.5.5 als het product daadwerkelijk door ons is ontvangen:

(a) we zullen de waarde van dat deel van uw terugbetaling dat betrekking heeft op de kosten van het Product (maar niet het deel van de terugbetaling dat betrekking heeft op verzend- en verpakkingskosten) verlagen (mogelijk tot £ nul) om een ​​eventuele vermindering van de waarde van het product, als dit is veroorzaakt doordat u ermee omgaat op een manier die niet zou zijn toegestaan ​​in een winkel (bijvoorbeeld als u een verzegeld product ontzegelt voor gezondheidsdoeleinden); en

(b) we zullen de waarde van dat deel van uw terugbetaling dat betrekking heeft op de kosten van het Product (maar niet het deel van de terugbetaling dat betrekking heeft op verzend- en verpakkingskosten) verlagen (mogelijk tot £ nul) om een ​​eventuele vermindering van de waarde van het Product die het gevolg is van schade aan het Product die optreedt wanneer het aan ons wordt geretourneerd.

Als we u terugbetalen en later ontdekken dat u het product niet aan ons hebt geretourneerd, of dat u het op een onaanvaardbare manier hebt behandeld of dat het door u of uw vervoerder is beschadigd toen het naar ons werd teruggestuurd, u moet ons een passend bedrag betalen. We zullen dat bedrag, redelijk handelend, berekenen en het in mindering brengen van de bankrekening die u hebt gebruikt om voor het Product te betalen. We kunnen de vereiste aftrek van uw bankrekening in meer dan één betaling uitvoeren. Meer informatie over het retourneren van een product vindt u in paragraaf 6.9 hieronder.

6.6 U bent verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van het product naar ons. Hoewel we hiertoe niet verplicht zijn, zullen we u de directe kosten van het ophalen bij ons in rekening brengen als we hebben aangeboden het Product bij u op te halen en u hebt dat aanbod geaccepteerd. Als een product defect is, niet zoals beschreven, waarbij we het verkeerde product hebben geleverd of het Google Certified Shops-programma bepaalt dat u een terugbetaling moet ontvangen.

6.7 Als een product defect is of niet nauwkeurig is beschreven, als we het verkeerde product hebben geleverd of als het Google Certified Shops-programma bepaalt dat u een terugbetaling moet ontvangen, heeft u het wettelijke recht om dat product te weigeren. Als u een product wilt weigeren, moet u ons laten weten dat u het product weigert en dat product terugsturen naar het adres dat in paragraaf 6.9 hieronder wordt vermeld. U kunt ons op veel verschillende manieren laten weten dat u het Product weigert, onder meer door het annuleringsformulier op onze website in te vullen en te verzenden. Onze verzendbevestiging bevat een link naar het annuleringsformulier. U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice via een van de andere methoden die hier worden beschreven. We zullen de prijs van het product volledig terugbetalen, evenals de leveringskosten die u daadwerkelijk hebt betaald om het product bij u te laten bezorgen en alle redelijke kosten die u maakt om het product aan ons te retourneren.

Retourneren en terugbetalen in het algemeen

6.8 Wij betalen u terug op dezelfde manier als waarmee u heeft betaald.

6.9 U moet een Product aan ons retourneren zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons heeft laten weten dat u het Contract wilt annuleren. U moet het product naar ons terugsturen op:

Drankjes van de Dram Returns,

Eenheid 3, 2-8 Morley Road,

Tonbridge,

TN9 1RA

Voeg een kopie van de bestelpapieren die u van ons ontvangt, of in ieder geval een notitie van het bestelnummer, bij wanneer u het product retourneert, zodat wij uw bestelling kunnen identificeren.

6.10 Onthoud dat u niet het recht hebt om een ​​Contract te annuleren in de omstandigheden die zijn uiteengezet in paragraaf 6.2 hierboven en dat uw recht op restitutie door ons kan worden verminderd in overeenstemming met paragraaf 6.5 hierboven.

6.11 Aangezien u een consument bent (dat wil zeggen dat u dit contract op een andere manier aangaat dan in het kader van uw beroep of bedrijf), zijn wij wettelijk verplicht om een ​​Product te leveren dat in overeenstemming is met dit Contract. Als consument heeft u wettelijke rechten met betrekking tot een Product dat defect is of niet zoals beschreven. Deze wettelijke rechten worden niet beïnvloed door uw recht op retour en terugbetaling in deze paragraaf 6 of iets anders in deze voorwaarden. 6.12 Advies over uw wettelijke rechten is beschikbaar (in het Verenigd Koninkrijk) op de Citizens Advice-website: adviceguide.org.uk

7. Levering

7.1 De verzendkosten worden op onze website weergegeven. We zullen u een geschatte leverdatum geven met de verzendbevestiging. Af en toe kan onze levering aan u worden beïnvloed door een gebeurtenis buiten onze controle. Zie paragraaf 12 hieronder voor onze verantwoordelijkheden wanneer dit gebeurt.

7.2 Als er niemand op uw adres aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen en u ons geen andere instructies geeft op het moment dat u uw bestelling plaatst, zullen onze vervoerders gewoonlijk:

7.2.1 laat uw pakket op een veilige plaats achter;

7.2.2 laat uw pakket achter bij een buurman; of

7.2.3 laat u een briefje achter waarin staat dat ze hebben geprobeerd het Product te bezorgen (neem in dat geval contact op met de vervoerder om de bezorging opnieuw te regelen). Als u specifieke leveringsinstructies heeft, moet u deze opgeven wanneer u uw bestelling voor een product plaatst.

7.3 De levering van een bestelling is voltooid wanneer:

7.3.1 onze vervoerder levert het Product af met behulp van een van de methoden waarnaar wordt verwezen in paragraaf 7.2 hierboven of in overeenstemming met uw specifieke instructies (wanneer u deze heeft gegeven); of

7.3.2 u (of iemand anders namens u) het Product bij ons ophaalt (en) en het Product valt vanaf dat moment onder uw verantwoordelijkheid. Als u wordt geïnformeerd over een mislukte afleverpoging, maar u de levering van een Product niet opnieuw regelt of dat Product afhaalt bij het depot van de vervoerder, zullen wij (of de vervoerder) contact met u opnemen voor verdere instructies en kunnen wij u opslagkosten en eventuele verdere bezorgkosten. Als we, ondanks onze redelijke inspanningen, niet in staat zijn om contact met u op te nemen of de levering of ophaling opnieuw te regelen, kunnen we het contract beëindigen en u een redelijke vergoeding in rekening brengen voor de nettokosten die we maken. We kunnen die vergoeding aftrekken van de bankrekening die u heeft gebruikt om voor het Product te betalen. We kunnen dat bedrag in meer dan één betaling van die bankrekening aftrekken.

7.4 U bent eigenaar van de Producten zodra wij de volledige betaling hebben ontvangen, inclusief alle van toepassing zijnde bezorgkosten, belasting over de toegevoegde waarde, invoerrechten, administratiekosten en belastingen die door ons moeten worden betaald.

7.5 Als we een leveringstermijn met u afspreken met betrekking tot een product en we missen die deadline, dan kunt u uw bestelling annuleren als een van de volgende situaties van toepassing is:

7.5.1 we hebben geweigerd het product te leveren; of

7.5.2 voordat we uw bestelling accepteerden, vertelde u ons dat levering binnen de leveringstermijn essentieel was en dat uw annulering van de bestelling onmiddellijk aan ons moet worden gemeld. We kunnen een bestelling weigeren als u een leveringstermijn instelt die we niet kunnen halen.

7.6 Als u uw bestelling niet onmiddellijk wilt annuleren, of niet het recht hebt om dit te doen volgens paragraaf 7.5, kunt u ons een nieuwe leveringstermijn geven, die redelijk moet zijn, en u kunt uw bestelling annuleren als we dat niet doen. haal de nieuwe deadline.

7.7 Als u het recht hebt om uw bestelling te annuleren wegens te late levering volgens de paragrafen 7.5 of 7.6 hierboven, kunt u dit doen voor slechts één product of, als u meer dan één product heeft besteld, alle producten die het onderwerp zijn van uw bestelling. . Als het Product bij u is afgeleverd, moet u het aan ons retourneren en wij betalen de kosten hiervan. Raadpleeg paragraaf 6 hierboven voor meer informatie over hoe u een product naar ons kunt retourneren.

8. Internationale levering

8.1 Wij bezorgen in de landen die op deze pagina worden vermeld (Internationale bezorgbestemmingen). Houd er echter rekening mee dat er voor sommige producten beperkingen gelden voor bepaalde internationale bezorgbestemmingen, dus lees de informatie op die pagina zorgvuldig door voordat u een product bestelt.

8.2 Als u een product bestelt voor levering aan een van de internationale bezorgbestemmingen, kan uw bestelling onderhevig zijn aan invoerrechten en belastingen die van toepassing zijn wanneer de levering die bestemming bereikt. Er kunnen ook administratiekosten in rekening worden gebracht door buitenlandse douaneautoriteiten of door onze bezorgers. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over deze kosten en dat we het bedrag ervan niet kunnen voorspellen.

8.3 De ontvanger is verantwoordelijk voor de betaling van de invoerrechten, belastingen en heffingen waarnaar wordt verwezen in paragraaf 8.2 hierboven. Neem voor meer informatie contact op met het douanekantoor in het land van bestemming voordat u uw bestelling plaatst.

8.4 U moet voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk, van het land van waaruit de bestelling is geplaatst en van het land waarvoor het Product is bestemd. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk als u een dergelijke wet overtreedt.

9. Prijs van een product en bezorgkosten

9.1 De prijs van elk product dat u bestelt, is zoals vermeld op onze website op het moment dat u uw bestelling plaatst. We nemen alle redelijke zorg om ervoor te zorgen dat de prijs van elk product te allen tijde correct is. Zie paragraaf 9.4 hieronder voor een uitleg van wat er gebeurt als we een fout ontdekken in de prijs van een product dat u heeft besteld.

9.2 De prijs voor elk product zal van tijd tot tijd veranderen, maar wijzigingen hebben geen invloed op een bestelling die u al hebt geplaatst.

9.3 De prijs van een Product is exclusief bezorgkosten. Onze bezorgkosten worden u uitgelegd tijdens het afrekenproces, voordat u uw bestelling bevestigt. Raadpleeg onze pagina Verzendkosten om de relevante bezorgkosten te bekijken.

9.4 Onze website bevat een groot aantal producten, en er komen er elke dag meer bij. Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, een Product op onze website onjuist geprijsd is. We hoeven u geen Product aan u te verkopen als er een prijsfout is opgetreden. Normaal gesproken controleren we de prijzen als onderdeel van onze verzendprocedures, zodat:

9.4.1 als de juiste prijs van het product lager is dan de prijs die op onze website wordt vermeld, zullen we het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending van het product naar u; en

9.4.2 als de juiste prijs van het product hoger is dan de prijs die op onze site wordt vermeld, nemen we onmiddellijk contact met u op om u op de hoogte te stellen van deze fout en geven we u de mogelijkheid om het product tegen de juiste prijs te blijven kopen of uw bestelling te annuleren. . We zullen pas doorgaan met het verzenden van een verzendbevestiging als we uw instructies hebben ontvangen. Als we geen contact met u kunnen opnemen via de contactgegevens die u tijdens het bestelproces hebt opgegeven, behandelen we de bestelling als geannuleerd en stellen we u hiervan schriftelijk op de hoogte.

9.5 We sturen regelmatig nieuwsbrieven en persberichten naar onze klanten, en schrijven ook over Producten op onze blog. Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, in een nieuwsbrief of persbericht of op onze blog met een onjuiste prijs naar een Product wordt verwezen. We hoeven u geen Product aan u te verkopen tegen een onjuiste prijs die wordt vermeld in een nieuwsbrief of persbericht of op onze blog. Zie paragraaf 9.4 hierboven voor een uitleg van wat er gebeurt als we een fout ontdekken in de prijs van een product op onze website.

9.6 Alle prijzen op onze website worden alleen in EUR weergegeven en we accepteren alleen betalingen in EUR.

10. Hoe te betalen

10.1 U kunt voor een Product betalen met een van de betalingsmethoden die worden vermeld in de betalingsfase van het afrekenproces.

10.2 De betaling voor het Product en alle toepasselijke bezorgkosten is vooraf. We behouden ons het recht voor om het contract onmiddellijk te beëindigen als de betaling met de kaartgegevens die u verstrekt mislukt.

10.3 Om ervoor te zorgen dat uw creditcard of betaalpas niet zonder uw toestemming wordt gebruikt, kunnen we naam, adres en andere persoonlijke informatie die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, valideren aan de hand van geschikte databases van derden. Door deze voorwaarden te accepteren, stemt u ermee in dat dergelijke controles worden uitgevoerd. Bij het uitvoeren van deze controles kan door u verstrekte persoonlijke informatie worden bekendgemaakt aan een geregistreerd kredietinformatiebureau (dat deze informatie kan bijhouden). Dit wordt alleen gedaan om uw identiteit te bevestigen. Er wordt geen kredietwaardigheidscontrole uitgevoerd en uw kredietwaardigheid blijft onaangetast. Alle door u verstrekte informatie wordt veilig behandeld en in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid, dat hier wordt uiteengezet.

11. Onze aansprakelijkheid jegens u en uw aansprakelijkheid jegens ons

11.1 Als we ons niet houden aan:

11.1.1 deze voorwaarden; of

11.1.2 eventuele aanvullende voorwaarden die volgens de wet onderdeel worden van het Contract, zoals die welke betrekking hebben op de kwaliteit van het Product, of de geschiktheid van het Product voor het doel, waarnaar wordt verwezen in de samenvatting van uw belangrijkste wettelijke rechten hierboven; of

11.1.3 we handelen nalatig,

wij zijn verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade die u lijdt en die een voorzienbaar resultaat is van onze schending van deze voorwaarden of die aanvullende voorwaarden of onze nalatigheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is te voorzien als het een duidelijk gevolg is van onze schending of als dit door u en ons werd overwogen op het moment dat we het contract aangingen.

11.2 Wij leveren een Product alleen voor huishoudelijk en privégebruik. U stemt ermee in het Product niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

11.3 Sommige Producten bevatten waarschuwingen over de manier waarop ze moeten worden gebruikt en door wie ze zullen worden gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade die wordt veroorzaakt doordat u productwaarschuwingen negeert die redelijkerwijs duidelijk zijn bij onderzoek van het product.

11.4 We sluiten onze aansprakelijkheid op geen enkele manier uit of beperken deze voor:

11.4.1 overlijden, persoonlijk letsel of schade aan privé-eigendommen boven de waarde van £ 275 die is veroorzaakt door een defect Product; of

11.4.2 fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de kosten van het herstellen van reeds bestaande schade aan privé-eigendommen.

11.5 Het wordt u aangeraden om een ​​Product zo snel mogelijk zorgvuldig te controleren op defecten of afwijkingen, en onmiddellijk actie te ondernemen zodra u zich bewust wordt van een probleem.

11.6 Als we bepaalde informatie van u nodig hebben om een ​​Product aan u te leveren (bijvoorbeeld gedetailleerde adresinformatie of gepersonaliseerde productlabelinformatie), zullen we contact met u opnemen om die informatie op te vragen. Als u ons deze informatie niet binnen een redelijke termijn na ons verzoek verstrekt, of als u ons onvolledige of onjuiste informatie geeft, kunnen we het contract beëindigen en u een redelijke vergoeding in rekening brengen voor de nettokosten die we maken. We kunnen die vergoeding aftrekken van de bankrekening die u heeft gebruikt om voor het Product te betalen. We kunnen dat bedrag in meer dan één betaling van die bankrekening aftrekken.

11.7 Mogelijk moet u ons ook een vergoeding betalen in de omstandigheden die zijn uiteengezet in de paragrafen 3.2 en 7.3 hierboven.

12. Gebeurtenissen buiten onze controle

12.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen of vertraging in de uitvoering van een van onze verplichtingen onder een Contract die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis buiten onze controle. Een gebeurtenis buiten onze controle wordt gedefinieerd in paragraaf 12.2 hieronder.

12.2 Een gebeurtenis buiten onze controle betekent elke handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief (zonder beperking) mislukking of contractbreuk door een vervoerder of andere onderaannemer, stakingen of andere industriële acties door derden, burgerlijke onrust, oproer, invasie , terroristische aanslag of dreiging van een terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp, of uitval van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken of onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere middelen van openbaar of particulier vervoer.

12.3 Als een gebeurtenis buiten onze controle plaatsvindt die de uitvoering van onze verplichtingen onder een contract beïnvloedt:

12.3.1 we zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen;

12.3.2 we zullen stappen ondernemen om het effect van die gebeurtenis buiten onze controle te minimaliseren; en

12.3.3 onze verplichtingen onder het Contract worden opgeschort en de tijd voor het nakomen van onze verplichtingen zal worden verlengd voor de duur van het Evenement buiten onze controle. Als de gebeurtenis buiten onze controle van invloed is op onze levering van een product aan u, zullen we een nieuwe leverdatum met u afspreken nadat de gebeurtenis buiten onze controle voorbij is.

12.4 U kunt een Contract annuleren dat is beïnvloed door een Gebeurtenis waarover wij geen controle hebben en die meer dan 30 dagen heeft geduurd. Neem contact met ons op om te annuleren. Als je ervoor kiest om te annuleren, moet je elk product dat je al hebt ontvangen (op onze kosten) retourneren en zullen we de door jou betaalde prijs terugbetalen, inclusief eventuele bezorgkosten.

12.5 Verwijzingen in deze paragraaf 12 naar een gebeurtenis buiten onze controle omvatten geen actie die u onderneemt om onze uitvoering van het contract te frustreren of te belemmeren. Als we redelijkerwijs van mening zijn dat u van plan bent onze uitvoering van het contract te frustreren of te belemmeren (of dat u die uitvoering hebt gefrustreerd of belemmerd), kunnen we (hoewel niet verplicht zijn) de bestelling als geannuleerd beschouwen, het contract beëindigen. en u schriftelijk informeren.

12.6 We behouden ons het recht voor om een ​​bestelling te annuleren, een contract te beëindigen, te weigeren een product te leveren en wetshandhavingsinstanties te informeren in omstandigheden waarin we van mening zijn (naar eigen goeddunken handelen) dat u probeert een product te verkrijgen met frauduleuze middelen, elke andere vorm van fraude of om anderszins de wet te overtreden.

 

13. Andere belangrijke termen

13.1 We kunnen onze rechten en verplichtingen onder een Contract overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of onze verplichtingen onder deze Voorwaarden.

13.2 U mag uw rechten of uw verplichtingen onder deze voorwaarden alleen aan een andere persoon overdragen als wij dit schriftelijk overeenkomen.

13.3 Dit contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om enige van zijn voorwaarden af ​​te dwingen, hetzij op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 of anderszins.

13.4 Elk van de paragrafen van deze Voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van hen onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige leden volledig van kracht.

13.5 Als we er niet op staan ​​dat u een van uw verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden nakomt, of als we onze rechten jegens u niet afdwingen, of als we dit uitstellen, betekent dat niet dat we afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u. betekent niet dat u niet aan die verplichtingen hoeft te voldoen. Als we afzien van een schending van deze Voorwaarden door u, zullen we dit alleen schriftelijk doen, en dat betekent niet dat we automatisch afstand doen van elke latere schending van deze Voorwaarden door u.

13.6 Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Dit betekent dat een contract voor de aankoop van een product en elk geschil of claim die eruit voortvloeit of daarmee verband houdt, wordt beheerst door de Nederlandse wetgeving.